Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garantka sektorovej rady Marta Brodzianska Integrovaný odborový zväz
Predsedníčka sektorovej rady Erika Lörinczová Gemtex, a.s.
Tajomníčka sektorovej rady Malvína Dudášová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Yveta Brcková ECCO Slovakia, a.s.
Členka sektorovej rady Milena Čarnoká Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Členka sektorovej rady Marta Duháčková Makyta a.s.
Člen sektorovej rady Matúš Fedor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove
Člen sektorovej rady Dušan Gajdúšek TPS Slovakia s.r.o.
Člen sektorovej rady Marek Holubek eterna, s. r. o.
Členka sektorovej rady Mariana Jašeková Stredná odborná škola
Členka sektorovej rady Eva Jacurová MODEX, a.s.
Členka sektorovej rady Vladimíra Krmelová Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Členka sektorovej rady Eva Kušnírová Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Ľudovít Mičuda Trenčianska regionálna komora SOPK
Člen sektorovej rady Jozef Petro NOVESTA, a.s.
Člen sektorovej rady Jozef Šalát SALTRA, s.r.o.
Člen sektorovej rady Jozef Šesták VÚTCH-CHEMITEX, spol. s.r.o.
Členka Sektorovej rady Ingrid Trčková SOŠ polytechnická J.A.Baťu Svit
Člen Sektorovej rady Pavol Žikavský Trenčiansky samosprávny kraj
SOŠ J.A.Baťu, Partizánske

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.