Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Daniel Širhal Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Predseda sektorovej rady Robert Schmidt Slovenská živnostenská komora
Podpredseda sektorovej rady Peter Fečík Republiková únia zamestnávateľov
Podpredsedníčka sektorovej rady Mária Kostolná Cech strechárov Slovenska (Slovenský živnostenský zväz)
Tajomník sektorovej rady Marcela Schmidtová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Zdenka Ballayová SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
Členka sektorovej rady Miriam Bellušová Slovenský živnostenský zväz
Členka sektorovej rady Katarína Čurillová SOŠ Potravinárska v Nitre
Člen sektorovej rady Marek Dermek Prvá zváračská, a.s.
Člen sektorovej rady Ján Dutko Ministerstvo vnútra SR
Člen sektorovej rady František Gajdács Cech predajcov a autoservisov
Člen sektorovej rady Jozef Golian SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Členka sektorovej rady Ľubica Halamová SOŠ Stavebná, Nitra
Člen sektorovej rady Gabriel Haščák Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Milena Holánová Ústredie ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV
Člen sektorovej rady Jozef Horák SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Bratislava
Člen sektorovej rady Jozef Jasenák Cech zváračských odborníkov (Slovenská živnostenská komora)
Člen sektorovej rady Ján Kadúc Slovenská živnostenská komora
Člen sektorovej rady Ervín Kovalčík SOŠ obchodu a služieb, Trnava
Člen sektorovej rady Ján Kunovský SOŠ Považská Bystrica
Člen sektorovej rady Marián Mituch Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Členka sektorovej rady Milada Nádašiová Slovenská podologická spoločnosť
Členka sektorovej rady Oľga Partlová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Členka sektorovej rady Larisa Polakovičová Slovenská živnostenská komora
Člen sektorovej rady Martin Tršo Cech kachliarov (Slovenský živnostenský zväz)
Člen sektorovej rady Tibor Varga Bratislavský samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Imrich Vaváček Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Členka sektorovej rady Žaneta Vrábelová Pro Cosmetics s.r.o., Komjatice
Členka sektorovej rady Gabriela Žažová SSOŠ GoS, Trnava

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.