Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektore v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

  • inteligentné technológie v obchode, so zámerom vyhodnotiť správanie a emócie zákazníka pre posilnenie zážitku z nakupovania
  • technické inovácie zavedené pre poskytnutie komfortu pri získavaní informácií o produktoch aslužbách
  • optimálne prepojenie inteligentných technológií za účelom zefektívnenia interných procesov v obchode
  • „kiosk check in“ vhoteloch
  • „virtuálny kľúč“ k izbám
  • online rezervácie, príp. rezervácie cez OTA (online travel agents)
  • AI (umelá inteligencia) pri online komunikácii shosťami
  • automatizovaný predaj lyžiarskych permanentiek, lyžiarskych lístkov, vstupov na športoviská, kúpaliská ainé atrakcie7▪„kiosk check in“ vhoteloch ▪„virtuálny kľúč“ k izbám▪online rezervácie, príp. rezervácie cez OTA (online travel agents) ▪AI (umelá inteligencia) pri online komunikácii shosťami ▪automatizovaný predaj lyžiarskych permanentiek, lyžiarskych lístkov, vstupov na športoviská, kúpaliská ainé atrakcie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.