Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Peter Molnár Republiková únia zamestnávateľov
Predseda sektorovej rady Milan Polča U.S. Steel Košice, s.r.o.
Podpredseda sektorovej rady Peter Oťapka Slovalco, a.s.
Tajomník sektorovej rady Oliver Kovťuk TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Katarína Andrášiková Alaco, s.r.o.
Člen sektorovej rady Tibor Brašeň Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
Člen sektorovej rady Branislav Buľko FMMR TUKE
Člen sektorovej rady Ján Cibuľa Združenie zlievarní a kováční Slovenska
Člen sektorovej rady Roman Červeň ZLH Plus, a.s.
Členka sektorovej rady Miriam Čižmárová Republiková únia zamestnávateľov
Členka sektorovej rady Mária Demianová Železiarne Podbrezová a.s.
Člen sektorovej rady Viliam Göbl HGJ s.r.o.
Člen sektorovej rady Ľubomír Gromoš U.S. Steel Košice, s.r.o.
Člen sektorovej rady Richard Havrila TREVA FORGE s.r.o.
Člen sektorovej rady Slavomír Hredzák Slovenská akadémia vied
Člen sektorovej rady Stanislav Huba OFZ, a.s.
Člen sektorovej rady Pavol Hvizdoš Ústav materiálového výskumu SAV, Košice
Člen sektorovej rady Peter Kutrucz Košický samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Miroslav Matejka Združenie zlievarní a kováční Slovenska
Člen sektorovej rady Ivan Nemeth Slovenské magnezitové závody, a.s.
Členka sektorovej rady Lucia Nyiriová Bekaert Hlohovec, a.s.
Členka sektorovej rady Miriam Pindiaková Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Podbrezová
Člen sektorovej rady Vladimír Riška Ministerstvo hospodárstva SR
Členka sektorovej rady Iveta Sitkárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Člen sektorovej rady Peter Smolnický Stredná odborná škola Košice – Šaca
Členka sektorovej rady Eva Solejová Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Lenka Špirková Združenie zlievarní a kováční Slovenska
Člen sektorovej rady Juraj Varga Rada odborov U.S. Steel Košice
Členka sektorovej rady Iveta Vasková Technická univerzita, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Košice
Člen sektorovej rady Ján Villim Železiarne Podbrezová a.s.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.