Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Andrej Lasz Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Predsedníčka sektorovej rady Simona Prílesanová Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Tajomník sektorovej rady Michal Kitta TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Daniel Adamko Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Monika Benedeková OZ KOVO
Člen sektorovej rady Mikuláš Bittera FEI, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Člen sektorovej rady Peter Braciník FEIT, Žilinská univerzita v Žiline
Člen sektorovej rady Hubert Ebergenyi All For Job s.r.o.
Člen sektorovej rady František Gilian Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Člen sektorovej rady Radovan Hatina OSRAM, a.s.
Člen sektorovej rady Michal Horňak MHcontrol, s. r. o.
Člen sektorovej rady Adrián Krajňák Ministerstvo hospodárstva SR
Členka sektorovej rady Hana Lachká Neways Slovakia, a.s. Division Cable & Cabinet Assembly
Členka sektorovej rady Martina Le Gall Maláková ELECTRIK INVEST, s. r. o
Členka sektorovej rady Andrea Machajová TESLA Liptovský Hrádok, a.s.
Členka sektorovej rady Darina Nagyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
Člen sektorovej rady Marián Osúch ml. MARPEX, S.R.O.
Členka sektorovej rady Paulína Pokorná Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Člen sektorovej rady Stanislav Pravda Trnavský samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Milan Ráchela Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Člen sektorovej rady Ján Sadloň SOŠ Informačných technológií, Bratislava
Členka sektorovej rady Gabriela Vaňová PPA INŽINIERING, s.r.o.
Člen sektorovej rady Vladimír Vránsky Slovenský elektrotechnický zväz
Komora elektrotechnikov Slovenska

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.