Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Oto Nevický Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Predseda sektorovej rady Juraj Dlhopolček Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
Podpredseda sektorovej rady Peter Blubla Zväz polygrafie na Slovensku
Tajomníčka sektorovej rady Zuzana Čierna TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Rudolf Belošic Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Člen sektorovej rady Ľuboš Berešík Žilinský samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Štefan Boháček VÝSKUMNÝ ÚSTAV PAPIERA A CELULÓZY, a.s.
Člen sektorovej rady Vladimír Dvonka Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Členka sektorovej rady Oľga Horská Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Člen sektorovej rady Jozef Chovanec ZO OZ DLV pri SCP, a.s
Člen sektorovej rady Ladislav Kováč Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Ľubomír Kubáň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku
Člen sektorovej rady Milan Lederleitner Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
Členka sektorovej rady Ľubica Nováková BUKOCEL, a.s.
Členka sektorovej rady Alena Podolcová Mondi SCP, a.s.
Členka sektorovej rady Božena Richtrová SHP Harmanec, a.s.
Člen sektorovej rady Dominik Ruman Ministerstvo hospodárstva SR
Členka sektorovej rady Eva Sámelová CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
Členka sektorovej rady Monika Soľavová Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
Člen sektorovej rady Roman Šíp Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
Člen sektorovej rady Štefan Šutý Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.