Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Martin Hošták Republiková únia zamestnávateľov
Predsedníčka sektorovej rady Jozefína Žáková Slovenská asociácia poisťovní
Tajomníčka sektorovej rady Mária Vojtásová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Viera Bakošová Slovenská asociácia podnikových finančníkov
Členka sektorovej rady Mária Brezovská Slovenská banková asociácia (SBA)
Člen sektorovej rady Marcel Foríšek Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností
Člen sektorovej rady Martin Gajdoš Slovenská banková asociácia (SBA)
Členka sektorovej rady Gabriela Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Martin Hrivnák Národná banka Slovenska
Členka sektorovej rady Ivica Chačaturianová OVB Allfinanz Slovensko a. s.
Člen sektorovej rady Tibor Iró Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Dunajská Streda)
Členka sektorovej rady Zuzana Jakabíková Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS)
Členka sektorovej rady Monika Jurkovičová Slovenská asociácia poisťovní
Člen sektorovej rady Ivan Kahanec Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov SR (APSÚ)
Člen sektorovej rady Róbert Kopál Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP)
Členka sektorovej rady Zuzana Krátka Katedra matematiky a aktuárstva, FHI EU v Bratislave
Člen sektorovej rady Marcel Laznia Slovenská banková asociácia (SBA)
Člen sektorovej rady Richard Marko Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členka sektorovej rady Beatrica Melichárová Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva
Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP)
Člen sektorovej rady Peter Mikloš Ministerstvo financií, SR
Člen sektorovej rady Jaromír Novák Katedra pedagogiky NHF EU v Bratislave
Člen sektorovej rady Martin Peter Ministerstvo financií, SR
Členka sektorovej rady Drahomíra Štepanayová Republiková únia zamestnávateľov
Členka sektorovej rady Jaromíra Vaňová STU v Bratislave MTF so sídlom v Trnave
Člen sektorovej rady Tibor Varga Bratislavský samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Martin Višňovský Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
NN Group

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.