Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Andrej Lasz Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Predseda sektorovej rady Daniela Schweizer Jaguar Land Rover Slovakia
Podpredseda sektorovej rady Anton Rozbora Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Tajomník sektorovej rady Natália Cíbiková TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Marek Benedik ZF Slovakia
Člen sektorovej rady Ľuboš Berešík Žilinský samosprávny kraj
Členka sektorovej rady Viktória Fogelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Členka sektorovej rady Katarína Grandová SjF STU BA
Člen sektorovej rady Branislav Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Zuzana Hanusková Matador Industries
Členka sektorovej rady Lenka Hmireková Danfoss Power Solutions
Člen sektorovej rady Ondrej Holienčík Stredná odborná škola strojnícka
Člen sektorovej rady Martin Holub KIA Motors Slovakia
Člen sektorovej rady Vladimír Kollár thyssenkrupp rothe erde Slovakia
Člen sektorovej rady Jaroslav Kopanica OZ KOVO
Člen sektorovej rady Matej Kováč Cech predajcov a autoservisov SR
Člen sektorovej rady Adrián Krajňák Ministerstvo hospodárstva SR
Člen sektorovej rady Milan Kuzma RZSDV
Člen sektorovej rady Jozef Kvoriak Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky
Člen sektorovej rady Martin Lábaj Ekonomická univerzita v Bratislave – Národohospodárska fakulta
Člen sektorovej rady Andrej Lukačovič PSA Peugeot Citroen Slovakia
Člen sektorovej rady Anton Madlenák HERN Námestovo
Členka sektorovej rady Beáta Machová Výskumný ústav zváračský
Člen sektorovej rady Tomáš Polaščin Volkswagen Slovakia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.