Zoznam členov

p.č.MenoFunkcia v alianciiInštitúcia
1Juraj KáčerPrezident Aliancie Sektorových rádMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2Katarína LanákováVýkonná Viceprezidentka Aliancie Sektorových rádMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3Lucia Lednárová-DítětováTajomníčka Aliancie Sektorových rádTREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
4Emília AchbergerováČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo dopravy a výstavby SR
5Zuzana BaranovičováČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6Alexandra HomoľováČlenka Aliancie Sektorových rádSlovenská národná galéria
7Zuzana DzurendováČlenka Aliancie Sektorových rádÚrad vlády SR
8nominácia bude doriešenáČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
9Jaroslav HolečekČlen Aliancie Sektorových rádAsociácia priemyselných zväzov
10Ivan ChrappaČlen Aliancie Sektorových rádŠtatistický úrad SR
11Anna ČaplovičováČlenka Aliancie Sektorových rádMinisterstvo hospodárstva SR
12Branislav HadárČlen Aliancie Sektorových rádŠtátny inštitút odborného vzdelávania
13Rastislav HajkoČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo vnútra SR
14Monika JankechováČlenka Aliancie Sektorových rádMinisterstvo zdravotníctva SR
15Monika KorkošováČlenka Aliancie Sektorových rádMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16nominácia bude doriešenáČlenka Aliancie Sektorových rádMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17Andrej LaszČlen Aliancie Sektorových rádAsociácia priemyselných zväzov
18Mário LelovskýČlen Aliancie Sektorových rádRepubliková únia zamestnávateľov
19Géza MihályČlen Aliancie Sektorových rádTREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
20Martin HoštákČlen Aliancie Sektorových rádRepubliková únia zamestnávateľov
21Michal KaliňákČlen Aliancie Sektorových rádZdruženie miest a obcí Slovenska
22Oto NevickýČlen Aliancie Sektorových rádAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
23Igor PatrášČlen Aliancie Sektorových rádRepubliková únia zamestnávateľov
24Adriana TantošováČlenka Aliancie Sektorových rádAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
25Jozef BožikČlen Aliancie Sektorových rádZdruženie miest a obcí Slovenska
26Monika UhlerováČlenka Aliancie Sektorových rádKonfederácia odborových zväzov SR
27Karol ZimmerČlen Aliancie Sektorových rádÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28Ján ŽačkoČlen Aliancie Sektorových rádAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
29Gustáv BudinskýČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
30nominácia bude doriešenáČlen Aliancie Sektorových rádAsociácia priemyselných zväzov
31nominácia bude doriešenáČlen Aliancie Sektorových rádKonfederácia odborových zväzov SR
32nominácia bude doriešenáČlen Aliancie Sektorových rádKonfederácia odborových zväzov SR
33nominácia bude doriešenáČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo financií SR
34nominácia bude doriešenáČlen Aliancie Sektorových rádMinisterstvo životného prostredia

Zoznam členov Aliancie sektorových rád NSP III

Inštitúcia Meno
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR PaedDr. Danica Lehocká
Mgr. Branislav Ondruš
Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Milan Muška
Ing. Jozef Turčány
Konfederácia odborových zväzov SR Ing. Jozef Kollár
Ing. Michal Nemec
JUDr. Vlasta Szabová
Republiková únia zamestnávateľov Ing. Ľuboš Sirota
Ing. Igor Patráš
Ing. Jaroslav Holeček
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR RNDr. Oto Nevický, MBA
Mgr. Branislav Masár
Ing. Ján Žačko
Ministerstvo kultúry SR JUDr. Emília Kršíková
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zuzana Štrbíková
Ministerstvo vnútra SR JUDr. Anton Kulich
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Slávka Janošíková, PhD.
Ministerstvo zdravotníctva SR doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD, MPH
Ministerstvo hospodárstva SR Ing. Martin Hlinka
Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Zuzana Trenková
Štatistický úrad SR Mgr. Ivan Chrappa
Asseco Marek Fano
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. PaedDr. Lucia Ditětová

Zoznam členov Aliancie sektorových rád NSP I, II

Inštitúcia Meno
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Dana Szalayová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Boris Sloboda
Ministerstvo zdravotníctva SR Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. MPH
Ministerstvo hospodárstva SR Ing. Peter Ondrejka
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR PhDr. Jiřina Horňáková
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Beňadik
Ministerstvo kultúry SR Mgr. Soňa Dobšovičová
Ministerstvo životného prostredia SR Mgr. Jana Hruštincová
Mgr. Lada Kuzminová – zastupovanie
Ministerstvo financií SR Ing. Daniela Stieranková
Ministerstvo vnútra SR JUDr. Libuša Vrabčeková
Štatistický úrad SR PhDr. Ľudmila Ivančíková
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Ing. Ján Žačko PODPREDSEDA ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD
Republiková únia zamestnávateľov Ing. Igor Patráš PREZIDENT ALIANCIE SEKTOROVÝCH RÁD
Ing. Juraj Sabaka
Konfederácia odborových zväzov SR Mgr. Vladimír Mojš
Bratislavský samosprávny kraj Mgr. Ivana Vanacká
Trnavský samosprávny kraj Ing. Augustín Hambálek
Nitriansky samosprávny kraj Ing. Ladislav Kollár
Trenčiansky samosprávny kraj Ing. Milan Panáček
Žilinský samosprávny kraj Ing. Dana Mažgútová, PhD
Banskobystrický samosprávny kraj RNDr. Ladislav Topoľský
Prešovský samosprávny kraj Ing. Ján Ragan
Košický samosprávny kraj Ing. Štefan Kandráč
Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Milan Muška
Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Ivan Stankovský
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov Ing. Martin Mňahončák PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu Dr. h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre potravinárstvo Ing. Jarmila Halgašová PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre textil, odevy a spracovanie kože Ing. Konštantín Baláž PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Ing. Igor Patráš PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre celulózo – papierenský a polygrafický priemysel Ing. Juraj Dlhopolček PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu Ing. Vladimír Očenáš PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo Ing. Martin Pitorák PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály PhDr. Pavol Jaseň PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo Mgr. Milan Kuzma PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre elektrotechniku Mgr. Ladislav Holaza PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu Ing. Vladimír Tonka PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie Ing. Alexander Nagy PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre stavebníctvo Ing. Zsolt Lukáč PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch Mgr. Ludvík Posolda PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby Ing. Daniel Hrdina PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie Ing. Ivan Marták PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo Ing. Ladislav Unčovský PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment Ing. Ľuboš Sirota, MBA PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
Sektorová rada pre živnostníkov – osobné služby, remeselnícke práce Ing. Rober Schmidt PREDSEDA SEKTOROVEJ RADY
tajomníčka Aliancie sektorových rád PaedDr. Lucia Dítětová

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.