Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.