Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.