Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.