Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.