Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.