Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.