Ostrič kamery


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Ostrič kamery vykonáva asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Ovláda optiku kamery, nastavuje a kontroluje správnu ostrosť a priostruje obraz počas snímania podľa pokynov kameramanov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Druhý asistent kamery
Ostrič
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08
3521010 - Ostrič kamery
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
samostatnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kamera
Špecifikácia:
znalosť funkcií kamerových zariadení
3
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
3
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
Špecifikácia:
základná odborná znalosť zariadení snímania obrazu
3
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
3
osvetľovacia technika
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
osvetľovacie postupy
3
optika
Špecifikácia:
základné vedomosti o optike
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
3
zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
Špecifikácia:
príp. asistenta kamery
3
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov hlavného kameramana a kameramana
3
príprava optických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel podľa pokynov hlavného kameramana a kameramana
3
meranie vzdialeností od optiky po snímaný objekt
Špecifikácia:
presné meranie vzdialeností
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.