Skriptér (skript)


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Skriptér (skript) zaznamenáva informácie o každej nakrútenej scéne filmu. Spolupracuje s filmovým režisérom pri sledovaní priebehu a kontinuity natáčania jednotlivých scén a záberov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435020 - Skriptér (skript)
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu
Skriptér (skript)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
4
psychológia tvorby a vnímania v umení
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
režijné metódy
Špecifikácia:
poznatky o režijných metódach tvorby filmu a audiovizuálneho diela
4
kameramanské metódy
Špecifikácia:
poznatky o kameramanských metódach tvorby filmu a audiovizuálneho diela
4
technické aspekty práce v oblasti skriptu
Špecifikácia:
technické znalosti potrebné na prácu v oblasti skriptu, znalosť filmovej osi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie detailného priebehu a kontinuity nakrúcania jednotlivých záberov a celých scén
Špecifikácia:
sledovanie detailov v kostýmoch, maskách, rekvizitách, osvetlení, dialógoch a pohybe hercov, sledovanie nadväznosti emócií, konania a logiky situácií
4
vyhotovovanie podrobného zápisu z nakrúcania
Špecifikácia:
zaznamenávanie dôležitých detailov pre režiséra, kameramana a ďalšie tvorivé profesie
4
zaznamenávanie detailných zmien v dialógoch, situáciách a v pohybe rekvizít počas záberu
4
číslovanie jednotlivých záberov
4
zaznamenávanie zasvetlenia scény a dôležitých technických parametrov kamery a snímania zvuku
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.