Dablér


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Dablér zastupuje hercov v špeciálnych scénach filmov, najmä pri realizácii fyzicky náročných, nebezpečných scén, predvádzaní špecifických činností vyžadujúcich autentické zvládnutie alebo vzhľadom na podobnosť so zastupovaným hercom. Vykonáva príslušné činnosti podľa pokynov režiséra a svojich zručností, schopností, resp. fyzických možností.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Dvojník
Kaskadér
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
viac...
ISCO-08
3435 - Odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry inde neuvedení
SK ISCO-08
3435012 - Kaskadér, dablér
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Príslušnosť k povolaniu
Kaskadér, dablér, komparzista

Kompetencie

fyzická zdatnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
fyzika
Špecifikácia:
základné znalosti fyziky v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
3
mechanika
Špecifikácia:
základné znalosti mechaniky v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
3
biochémia
Špecifikácia:
základné znalosti biochémie v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
3
metódy a formy rozvoja kondičných a koordinačných schopností
4
kaskadérske techniky
Špecifikácia:
v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
4
zásady vystupovania pred kamerou
4
špecifiká umeleckej spolupráce s režisérom, dramaturgom a ďalšími umeleckými pracovníkmi tvorivého tímu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
realizácia dablérskych, resp. kaskadérskych výkonov v príslušnej oblasti pri natáčaní špeciálnych filmových scén
Špecifikácia:
napr. ovládanie bojových umení, rôzne skoky, jazda na koni, kaskadérske vedenie motorového vozidla, gymnastické zručnosti, horolezectvo, plávanie, potápanie a pod., resp. vykonávanie špecifických činností (napr. predvádzanie špecifickej výrobnej technológie, vystupovanie v intímnych scénach a pod.) za účelom ich autentického predvedenia
4
individuálna príprava a naštudovanie pridelených filmových úloh
4
spolupráca s režisérom, hercami, resp. ďalšími členmi filmového štábu pri natáčaní špeciálnych filmových scén
4
udržiavanie kondičných a koordinačných schopností, telesných dispozícií a estetického vzhľadu
4
nácvik kaskadérskych akcií a trikov
Špecifikácia:
v prípade výkonu kaskadérskej činnosti
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o zápise do registra Joint Industry Stunt Committee

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.