Člen hudobnej skupiny

Člen hudobnej skupiny sa tvorivo podieľa na kolektívnej interpretácii hudobných diel. Spolupracuje s členmi rôznorodých nástrojových zoskupení v závislosti na momentálnom účinkovaní.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Hudobník
Musician
Muzikant
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08
2652014 - Člen hudobnej skupiny (hudobník)
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
umelecký talent
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hudobná literatúra nástroja
4
interpretačné štýly
Špecifikácia:
znalosť rôznorodých interpretačných štýlov
4
teória hudby
4
hudobná história
Špecifikácia:
orientácia v dejinách hudby
4
teoreticko-praktické problémy interpretácie
Špecifikácia:
praktické problémy interpretácie
4
literatúra hudobného žánru
4
notový zápis
Špecifikácia:
znalosť notového zápisu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komunikácia s umeleckým vedúcim a hudobníkmi
4
interpretácia notového zápisu
4
hra na hudobnom nástroji
Špecifikácia:
zvládnutie hry na hudobnom nástroji
4
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
4
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.