Odevný stylista

Odevný stylistaOdevný stylista poskytuje kvalifikované osobné služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta. Je špecialistom na individuálnu prácu so zákazníkom pri tvorbe osobného a firemného imidžu, so znalosťami farebnej a tvarovej typológie správne kombinuje farby oblečenia. Ovláda jednoduché montáže odevov a obsluhu strojov, vie upraviť odev šitím. Poskytuje poradenstvo a výber vhodných odevov podľa profesie a účelu a na spoločenské príležitosti podľa štandardov spoločenskej etikety. Pôsobí ako módny koordinátor a poradca pre módu. Navrhuje vhodné skladby oblečenia pre klienta, vrátane doplnkov a vhodného odevného materiálu, opticky koriguje postavu pomocou odevu, farieb a vzorov. Ovláda módny marketing a komunikáciu vo všetkých formách a prostriedkoch od tvorby reklamných kampaní, cez produkcie módnych prehliadok, až po produkcie fotenia módnych a sezónnych katalógov. Reaguje na módne trendy a inovácie v oblasti módy a marketingu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
500065/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163005
ESCO
1917
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
2163005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti estetiky, estetického vzhľadu a vkusu. Zásady rozvíjania obrazotvornosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
módne trendy v odevoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
charakteristika odevných materiálov podľa ich vhodného použitia s ohľadom na typ odevu (vrchový materiál a podšívka)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odevné doplnky podľa druhu odevu a príležitosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spoločenské oblečenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
firemný dresscode, formálny a neformálny štýl obliekania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
módne poradenstvo (módne trendy, móda, štýl odievania, elegancia, štylizácia)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy optickej korekcie telesných proporcií klienta pomocou vzorov a farieb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
farebná typológia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
verbálna a neverbálna komunikácia v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržateľné textilné inovácie (ekologické materiály z prírodných zdrojov ako konope, banány, káva)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
digitálne oblečenie a obuv ako nový segment módy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
4
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie so zákazníkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Tovaroznalectvo textilu, odevov a kože.
Perspektíva: Aktuálna
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
typológia zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientovanie sa v histórii odievania, módneho návrhárstva, módnych štýlov a trendov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie etického kódexu poskytovateľa osobných služieb v rámci odevníctva
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v nových módnych trendoch v obliekaní a obúvaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatnenie znalostí farebnej typológie a koloristiky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Aplikovanie teórie farieb, farebnej typológie v módnom stylingu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Elektrifikácia tkanín
4
aplikovanie variantov módneho riešenia spoločenského oblečenia na rôzne príležitosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie optických korekcií telesných proporcií klienta pomocou vzorov a farieb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie užívateľských a spracovateľských vlastností odevných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie dopadov zlého výberu odevu pre postavu klienta
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbor typológie klienta (tvar postavy, odchýlky od symetrie, normálu)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie poznatkov o vhodnosti odevných doplnkov do návrhov pre klienta
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie variantov módneho riešenia a kombinácií odevov na prezentáciu celkového stylingu firmy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie pravidiel formálneho a neformálneho štýlu obliekania kombináciou rôznych kusov oblečenia za účelom tvorby daného štýlu a úrovne
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie návrhov typov odevov a strihového riešenia do kolekcie klienta na podporu eliminovania nedostatkov postavy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie netradičných spôsobov v obliekaní (sociálne siete, virtuálny svet)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Smart oblečenie
4
zaraďovanie ekologických materiálov do kolekcií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
aplikovanie nástrojov verbálnej a neverbálnej komunikácie v pracovných kontaktoch v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie zákazníkov prostredníctvom elektronických systémov a aplikácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správanie sa v súlade s profesijnou etikou
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozvíjanie estetického cítenia, obrazotvornosti na základe typológie zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia marketingových nástrojov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.