Odpočtár meracích prístrojov

Odpočtár meracích prístrojov vykonáva činnosti súvisiace s odpočtom meracích prístrojov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Odpočtár
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné vzdelanie
SKKR
1
EKR
1
ISCED
244
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9623 - Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08
9623001 - Odpočtár meracích prístrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy odpočtu stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
1
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
1
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
1
meracie prístroje a systémy v oblasti elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
Špecifikácia:
Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.) na odber elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riešenie nezrovnalostí zistených pri odpočte stavu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
1
evidencia stavu meradiel
Špecifikácia:
Meradlá (membránové, rotačné a turbínové a pod.)na odber elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody.
1
kontrola funkčnosti meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
1
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
1
odpočty meradiel elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
1
preverovanie reklamácií odpočtov elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody
1
kontrola odberu elektrickej, tepelnej energie, plynu a vody, elektromerovej a odpočtovej služby a odberovej disciplíny zákazníkov
1
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.