Nechtový dizajnér

Nechtový dizajnér predlžuje a modeluje prírodné nechty umelými nastaveniami, gélmi a akrylmi s použitím papierových šablón a akrylových práškov. Zdobí nechty, robí semi - permanentnú manikúru, regeneruje a vyživuje nechty a pokožku rúk.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Odborný konzultant v nechtovom dizajne
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142004 - Nechtový dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Pedikér, manikér

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravoveda
3
anatómia človeka
3
fyziológia človeka
Špecifikácia:
Zloženie ruky, jej funkcie, štruktúra nechtu, tvar nechtu, odrastanie nechtov, bežné ochorenia nechtovej platničky.
3
produkty a pracovné postupy modelovania a korekcií umelých nechtov
Špecifikácia:
Základné, stavebné, modelovacie a vrchné gély s rôznou dobou vytvrdzovania v UV lampe, prípravky na priľnutie, tipy, akryly, šablóny, UV gély na umelé predĺženie a spevnenie, na nechtovú architektúru rôznymi stavebnými a modelovacími gélmi. Tvary tipov, veľkosť a kvalita štetcov pre aplikáciu gélov a hygienické zásady ich údržby. Zásady pracovných postupov na papierové šablóny s použitím akrylových samo tuhnúcich práškov a prípravkov na tuhnutie.
3
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Špecifikácia:
Princípy fungovania a správneho používania prípravkov, náčinia a nástrojov, pomôcok, UV lámp, odsávačiek, brúsok, vrátane hygienických zásad. Prevádzkový a hygienický režim.
3
postupy depilácie voskami
Špecifikácia:
Charakteristika druhov voskov, správne postupy, hygiena práce.
3
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
3
postupy založenia a vedenie živností
3
obchodné vzťahy
3
nechtový dizajn
Špecifikácia:
Umelé predĺženie a modelovanie prírodných a zdravých nechtov. Umelecká tvorba s cieľom urobiť nechty krajšími a to na dlhšiu dobu. Použitie rozličných technológií, ozdôbok, prípravkov.
3
dermatológia
3
organická chémia
Špecifikácia:
Kozmetická chémia.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
3
depilácia rúk voskami
3
tvorivé zdobenie, maľovanie nechtov
Špecifikácia:
Zdobenie podľa fantázie alebo predlôh, vlastný štýl a tvorba. Základy koloristiky, štýlov Nail Art - maľovanie na nechtoch, kombinácia rozličných materiálov s drobnými necthovými dekoratívnymi prvkami (glitre, kvietky, kamienky, nálepky). Štýly nechtového dizajnu: klasická francia, svadobné zdobenie, plesové a slávnostné zdobenie, extravagantné, decentné. Maľovanie jednoduchých čiar, kvetiniek, fixácia materiálov.
3
voľba vhodného druhu umelého modelovania v závislosti od veku a štýlu zákazníčky a tvaru prírodných nechtov
3
poradenstvo pre domácu starostlivosť o umelé nechty
3
ošetrovanie a starostlivosť o ruky a nechty
Špecifikácia:
Kúpele, peeling, zábaly, zmäkčovanie kože, masáže.
3
tvorba vlastných návrhov, predlôh a portfólia zdobenia nechtov
3
nechtové modelovanie
Špecifikácia:
Umelo spevňovať a predlžovať nechty rôznymi technikami, tvarovať a nasadzovať šablóny. Predlžovať nechtové lôžko, modelovať voľný okraj do rôznych tvarov gélom alebo akrylom. Aplikovať základné, stavebné, modelovacie a farebné gély.
3
korekcie umelých nechtov brúskou, frézami, pilníkmi
3
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
3
diagnostika rúk a nechtov a výber správneho kozmetického ošetrenia
Špecifikácia:
korigovanie neinfekčných deformácií na nechtovej platničke
3
semipermanentné maľovanie na ruky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.