Športovec

ŠportovecŠportovec je osoba, ktorá vykonáva športovú činnosť na výkonnostnej a vrcholovej úrovni a zúčastňuje sa na športových súťažiach doma a v zahraničí v konkrétnom športe alebo športovej disciplíne. Podľa zákona o športe športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec. Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, najčastejšie v športových kluboch. Zároveň môže byť súčasťou národnej reprezentácie, ktorá reprezentuje krajinu na medzinárodných súťažiach. Hlavnou pracovnou náplňou športovca je účasť na športových súťažiach, na ktorých vyvíja úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a výsledku. Na dosiahnutie tohto cieľa je športovec súčasťou procesu dlhodobej športovej prípravy pod vedením trénerov, počas ktorého si systematicky rozvíja a zlepšuje špecifické športové zručnosti, fyzickú kondíciu, a v prípade tímových športov, hernú taktiku a stratégiu so spoluhráčmi. Dodr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496087/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENAthlete
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča
Poznámka: Vrcholovému výkonu športovca, kedy šport môže vykonávať ako zamestnanie predchádza dlhodobá športová príprava, ktorá začína v mladom veku. Dĺžka "praxe" závisí od druhu športu, športového talentu a individuálnych schopností športovca.
ISCO-08
3421
SK ISCO-08
3421000
ESCO
1690
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
3421000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P
Talent
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
formy prevencie ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
2
platné normy a smernice vydané príslušným športovým zväzom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
pravidlá príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
individualizácia záťaže športovca
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
Nositeľná elektronika
4
zásady správnej výživy športovca podľa pohlavia a vekovej kategórie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
metódy a spôsoby osvojovania si a zdokonaľovania techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Nositeľná elektronika
4
zásady využívania povolených podporných prostriedkov a ich vplyv na športový výkon
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Info etika
Športová nositeľná elektronika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
2
regenerácia vo výkonnostnom a vrcholovom športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Nositeľná elektronika
3
osobitosti boja proti dopingu a suplementácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
metódy a formy rozvoja kondičných a koordinačných schopností
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Športová nositeľná elektronika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Senzorika
Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Nositeľná elektronika
3
štruktúra a organizácia športových súťaží, doma a v zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Otvorené vzdelávacie možnosti
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
regenerácia, bezpečnosť, hygiena v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
etika a integrita športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Info etika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
2
spolupráca so športovými klubmi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
3
dodržiavanie hygienických predpisov pri športových aktivitách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
2
dodržiavanie životosprávy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Nositeľná elektronika
4
dodržiavanie pokynov trénerov a členov realizačného tímu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Športová nositeľná elektronika
Dátové úložiská a cloudové systémy
Nositeľná elektronika
4
dodržiavanie predpisov športovej organizácie, pre ktorú vykonáva šport
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
dodržiavanie športových pravidiel, predpisov a rozhodnutí príslušného športu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Info etika
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
sústavná príprava na súťaž podľa pokynov športovej organizácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
vyvíjanie úsilia potrebného k dosiahnutiu najlepšieho športového výsledku v súťaži
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Simulácia vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Dátové úložiská a cloudové systémy
Nositeľná elektronika
4
zúčastňovanie sa na príprave na športovú súťaž v príslušnom športovom odvetví
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Nositeľná elektronika
4
zúčastnenie sa na športovej súťaži v príslušnom športovom odvetví
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Dátové úložiská a cloudové systémy
4
dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri pohybových a športových aktivitách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
3
výkon športu alebo športovej disciplíny
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
Senzorika
Dátové úložiská a cloudové systémy
Nositeľná elektronika
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)
Športové nástroje (lyže, korčule, bicykle, športové autá, motocykle...)
Športová výstroj (tretry, kombinéza, helma, sedlo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.