Odpočtár meracích prístrojov pre vodu


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Odpočtár meracích prístrojov pre vodu odčítava stav vodomerov v exteriéroch na pridelených trasách a spracováva záznamy zozbieraných dát.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Alternatívne názvy
Odčítač vodomerov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
SKKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9623 - Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08
9623001 - Odpočtár meracích prístrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy konštrukcie vodomerov, spôsoby ich fungovania a odpočítavania
2
postupy prípravy odpočtu vody na pridelených trasách
2
metódy spracovávania záznamov zozbieraných dát
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odčítanie vodomerov v stanovenej lokalite podľa plánu
Špecifikácia:
Vrátane zliezania do šácht za účelom odčítania vodomerov.
2
evidencia a spracovanie výsledkov odpočtov meracích prístrojov
2
kontrola funkčnosti vodomerov
2
používanie zobrazovacích jednotiek pri odčítavaní vodomerov
Špecifikácia:
Odčítacích zariadení, mobilného telefónu, GPS zariadení a fotoaparátov.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.