Webový technik


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Webový technik (správca internetových stránok) udržiava a aktualizuje obsahovú časť webových stránok/intranetu, aktualizuje odkazy, pridáva alebo odstraňuje grafické objekty, obrázky, upravuje štruktúru webovej stránky a pridáva nové sekcie. Zabezpečuje rozvoj webovej stránky tak, aby rástla jej návštevnosť. V prípade potreby zmeny architektúry stránky komunikuje s web dizajnérom. Zabezpečuje registráciu domén, prípadne webhosting. Zabezpečuje web stránky proti napadnutiu, prípadne zneužitiu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Správca internetových stránok
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3514 - Weboví technici
SK ISCO-08
3514000 - Webový technik
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Technik IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
počítačové spracovanie textov a tabuliek
4
práca s internetom
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
MS office
4
základy antivírusovej ochrany
4
odborná znalosť jednotlivých operačných systémov a práce s nimi
4
postupy registrácie domén, zásady poskytovania a zabezpečovania webhostingu
4
nástroje na sledovanie, analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky
4
metódy zabezpečenia obsahu webovej stránky proti zneužitiu
4
zákon o ochrane osobných údajov a zákon o autorských právach
4
postupy vytvárania štruktúry webovej stránky
4
CMS systém (content management system) resp. iné SW riešenie na správu web stránok
4
SEO (Search Engine Optimisation) a nové trendy v rámci online marketingu
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
4
návrh a implementácia webhostingu
4
registrácia domény
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
pridávanie textu, tabuliek, grafických objektov na existujúcu webovú stránku
4
kontrola a testovanie funkcionalít a funkčnosti webovej stránky
4
administrácia obsahu webových stránok cez CMS, prípadne iný softvér
4
implementácia obsahovej časti webovej stránky
4
rozširovanie obsahu webovej stránky (sekcie) podľa zadania
4
optimalizácia webovej stránky pre jednotlivé vyhľadávače podľa kľúčového slova, optimalizácia web stránky pre mobily/tablety
4
implementácia bezpečnostných prvkov na ochranu obsahu webovej stránky
4
sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti webovej stránky
4
aktualizácia odkazov a prelinkovania
4
kontrola zobrazovania implementovaného obsahu webovej stránky
4
poradenstvo klientovi v oblasti optimalizácie obsahu, grafiky, zabezpečovania a štruktúry webovej stránky
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.