Vizážista, kolorista

Vizážista, kolorista poskytuje kvalifikované osobné služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta (vizáže a úpravy vlasov). Určuje správnu osobnostnú typológiu klienta podľa určitých znakov, temperamentu, farby pleti, typu a stavby tváre. Vykonáva líčenie na rôzne udalosti, lepí riasy, aplikuje dekoratívne prvky a ozdoby. Vykonáva konečnú úpravu vlasov, fúzov a brady.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Odborník na celkový vonkajší vzhľad osôb
Štylista
Vizážový špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
5142 - Kozmetici a podobní pracovníci
SK ISCO-08
5142005 - Vizážista, kolorista
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Kozmetik (vizážista)

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
umelecký talent

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy líčenia
3
vizážistika
3
metódy starostlivosti o vlasy a vlasovú pokožku
3
postupy starostlivosti o pleť
3
technologické a metodické postupy procedúr mechanického čistenia pleti
3
tvárová typológia, korekcie
3
tvary obočí, očí, pier
3
spôsoby odborného poradenstva pre starostlivosť o pleť
3
koloristika a kolorimetria
3
dámske, pánske a detské účesy
3
typy a metódy permanentného make-upu
3
estetika
Špecifikácia:
v súvislosti s vizážistikou
3
postupy starostlivosti o vlasy a ich úpravu
3
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Špecifikácia:
zariadenie pracoviska vizážistu, koloristu
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
3
stavba a funkcie kože, kožné choroby
3
postupy tvorby ceny
3
druhy a vlastnosti kozmetických prípravkov
3
módne trendy
3
zdravotné riziká v súvislosti s používaním prípravkov na vizážistiku
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
poradenstvo v oblasti profesionálneho kozmetického ošetrovania a domácej starostlivosti o pleť a telo
Špecifikácia:
Používanie vhodných prostriedkov a postupov podľa typu, stavu pleti, veku i pracovného prostredia.
3
poskytovanie informácií o súčasných trendoch v oblasti účesovej tvorby
3
profesionálny make-up a vizáž, denné, večerné a fantazijné líčenie
3
tvarovanie vlasov elektrickým ondulačným železom, ondulačnými kliešťami a žehličkou
3
vytváranie denných a večerných účesov
3
poradenstvo v dekoratívnej kozmetike, vizážistika a určovanie farebnej typológie
3
dodržiavanie hygienických zásad v oblasti starostlivosti o pleť, vlasy a telo
3
empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
3
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
3
diagnostika pleti, výber vhodného kozmetického ošetrenia a prípravkov
3
líčenie s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
voľba postupu prác a pracovných pomôcok
3
tvorba ceny
Špecifikácia:
zhodnotenie nákladov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát na vizážistiku
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.