Vizážista, kolorista

Vizážista, koloristaVizážista, kolorista poskytuje osobné služby a odborné poradenstvo v oblasti celkového vzhľadu klienta. Určuje správnu osobnostnú typológiu klienta podľa určitých znakov, temperamentu, farby pleti, typu a stavby tváre a tela. Vykonáva líčenie na rôzne udalosti, zabezpečuje konečnú úpravu vlasov, fúzov a brady, lakuje nechty, aplikuje dekoratívne prvky a ozdoby. Vizážista môže pracovať vo vizážistických štúdiách, v kozmetických salónoch, v kaderníctvach, v parfumériách alebo priamo pre kozmetické firmy, kde prezentuje dekoratívnu kozmetiku a aktuálne trendy vo vizáži.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
3828/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVizážový špecialista
SKBeauty poradca
ENBeauty consultant
ENMake-up artist
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5142
SK ISCO-08
5142005
ESCO
1918
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5142005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady rozvíjania estetického cítenia, obrazotvornosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
4
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
typy strihov vlasov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy starostlivosti o vlasy a vlasovú pokožku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dermatológia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavenie a usporiadanie kozmetického salónu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zariadenie pracoviska vizážistu, koloristu.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy starostlivosti o pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy líčenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy odlakovania, lakovania a zdobenia nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy dennej starostlivosti o vlasy a ich úpravu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odborného poradenstva pre starostlivosť o pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kozmetické výrobky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy permanentného make-upu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvárová typológia, korekcie tváre
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvary obočí, očí, pier
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vizážistika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy kozmetického ošetrenia pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
módne trendy v líčení a skrášľovaní tela
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typológia zákazníka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy ondulácie železom a elektrickými ohrievacími prístrojmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický postup povrchového čistenia pleti a druhy čistiacich prípravkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy poradenstva v rámci voľby vhodného účesu, starostlivosti o vlasy, bradu, fúzy a pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy diagnostiky vlasov a vlasovej pokožky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kritériá a metódy posúdenia pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dekontaminácie plôch, predmetov, nástrojov, pokožky, rán
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a metódy použitia peelingov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné choroby, príčiny a prejavy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kožné anomálie a odchýlky od normy
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stavba ľudského tela
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V súvislosti s vizážistikou.
Perspektíva: Aktuálna
4
koloristika a kolorimetria
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba postupu prác a pracovných pomôcok pri úprave vizáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika pleti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vlastných návrhov, predlôh a portfólia zdobenia nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo v oblasti profesionálneho kozmetického ošetrovania a domácej starostlivosti o pleť a telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Používanie vhodných prostriedkov a postupov podľa typu, stavu pleti, veku i pracovného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo v dekoratívnej kozmetike, vizážistika a určovanie farebnej typológie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o súčasných trendoch v oblasti účesovej tvorby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie poradenských služieb pri voľbe účesu a starostlivosti o vlasy, bradu, fúzy a pleť
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do kaderníckej alebo kozmetickej prevádzky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie denných a večerných účesov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvarovanie vlasov rôznymi technologickými postupmi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
líčenie s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálny make-up a vizáž, denné, večerné a fantazijné líčenie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie hygienických zásad starostlivosti o pleť, vlasy a telo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
4
lakovanie nechtov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba výrobkov metódou 3D tlače
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Nástroje a pomôcky v osobných službách
Kadernícke pomôcky, nástroje a materiály
Maskérske a kozmetické nástroje, pomôcky a materiály (líčidlá)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.