Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobeŠička v obuvníckej a kožiarskej výrobe ručne alebo na šijacích strojoch zošíva diely do celkov pri zákazkovej a sériovej výrobe zvrškov obuvi, kožušín alebo koženej galantérie, usňových odevov a rukavíc, prípadne usňových úžitkových predmetov. Pripravuje jednotlivé diely, značí ich, zostavuje výrobky šitím, pripravuje, zošíva a pripája podšívkové časti, prípadne dotvára konečný vzhľad dielcov alebo polotovarov, napríklad zdobením, vyšívaním, čistením, zažehľovaním, vystužovaním, zahýbaním okrajov, dierovaním, nitovaním, prípadne tepelným tvarovaním. Priebežne kontroluje kvalitu práce, nastavuje, ošetruje a udržiava šijacie stroje a ďalšie zariadenia potrebné na výkon práce. Pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s obuvníckou a kožiarskou výrobou.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2470/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7533
SK ISCO-08
7533002
ESCO
2467
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7533002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, príprava, nastavenie, obsluha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Spôsoby manipulácie s materiálom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia šitia zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výroba usní a kožušín, druhy, vlastnosti usní, spôsob ich spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí na časti a dielce v obuvníckej a kožiarskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
lepidlá (ich vlastnosti a druhy) a techniky spájania dielcov, podšívok a výrobkov lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy značenia obuvi a kožených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, poloprodukty a produkty v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart obuv
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Trvalo udržateľný rozvoj
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Tovaroznalectvo textilných a kožených výrobkov a obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických podkladoch a normách kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii, pracovných postupoch a inštrukciách v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
príprava materiálov na výrobu kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Strihanie, rezanie a vysekávanie jednotlivých častí dielov, orezávanie, zaklepávanie, lisovanie, žehlenie, značenie, tvarovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy a opravy kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie zistených nedostatkov a nepresností výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, zhotovenie, tvarovanie a zapracovanie vystužovacích dielcov a súčastí do obuvníckych a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické úpravy hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zdobenie, tvarovanie, farbenie a úprava okrajov a ďalšie úpravy konečného vzhľadu výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Strihanie, rezanie, vysekávanie, ručné a strojové šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie vrchných dielov a častí obuvníckych a kožiarskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
príprava, zostavovanie, spájanie a šitie podšívkových dielcov a súčastí kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
správny výber a aplikácia lepidiel pri spájaní dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výber vhodných lepidiel, ich množstva, minimalizácia odpadov, technika lepenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie šijacích strojov na jednotlivé druhy stehov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výmena nití, ihiel a príslušenstva.
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart obuv
Smart zariadenia a technológie
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Trvalo udržateľný rozvoj
3
triedenie, značenie, registrácia a uskladňovanie hotových polotovarov na ďalšiu obuvnícku a kožiarsku výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
3
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Strojové šitie, prešívanie, prišívanie usňových, kožušinových a textilných súčastí a dielcov, lepenie, žehlenie, lisovanie, zaklepávanie, tvarovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
výroba obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.