Modelár odevov

Modelár odevovModelár odevov samostatne zhotovuje z nákresu a popisu návrhára odevov modely a vzory produktov a doplnkov odevnej alebo kožušníckej či klobučníckej výroby. Vytvára základný strih produktov a doplnkov odevnej, kožušníckej a klobúčnickej výroby pri zohľadnení daného materiálu a technologických možností výroby. Pri svojej práci využíva špecializované počítačové softvéry na 2D a 3D konštrukciu strihov a modelovanie základných strihov a aplikuje inovatívne metódy a postupy z hľadiska využitia najmodernejších technológií a materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2468/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7532
SK ISCO-08
7532003
ESCO
2449
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
7532003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v textile a odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
veľkostné sortimenty
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Veľkostné sortimenty zaužívané v jednotlivých krajinách a oblastiach. Vedomosť zameraná na poznanie veľkostí a ich označovania v jednotlivých krajinách a oblastiach a ich vzájomný pomer.
Perspektíva: Aktuálna
4
strihová dokumentácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
odevné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
módne trendy v odevoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
grafické počítačové systémy CAD v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy efektívneho polohovania strihov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Smart oblečenie
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
metódy a postupy zhotovovania strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
techniky prípravy, úpravy, zdobenia a finálnej úpravy dielcov a výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a spôsoby stanovenia spotreby materiálov na ušitie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientovanie sa v histórii odievania, módneho návrhárstva, módnych štýlov a trendov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovovanie druhov polotovarov pre odevnú výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšanie rozpracovaných odevov na postavách a rozhodovanie o potrebných úpravách
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Prípadne zisťovanie mier na zhotovovanie iných šitých výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so vzorom (raportom) u vzorovaného materiálu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posúdenie vhodnosti stanovených materiálov pre odevnú výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart oblečenie
4
tvarovanie dielov odevov výstužovými materiálmi (žehlením a podlepovaním) a tvarovanie odevov poprípade žehlenie iných šitých výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
konštruovanie strihov jednotlivých dielov odevov podľa hodnôt z tabuliek výrobcu odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
polohovanie vrchného, podšívkového a lepiaceho materiálu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so strihovými šablónami a ich polohovanie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie grafických programov v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitálne oblečenie a obuv
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.