Dizajnér obuvi

Dizajnér obuviDizajnér obuvi navrhuje nové modely a vzory obuvi a ich konštrukčné riešenia a zároveň spolupracuje pri výrobe ich prototypov. Pri svojej práci sa orientuje na módne trendy v oblasti odievania a obuvi a na inovatívne trendy v oblasti materiálov a spôsoby ich použitia. Aplikuje poznatky o využití moderných inovatívnych technológií, vrátane grafických 3D softvérov pri návrhu modelov a jednotlivých komponentov obuvi, pričom navrhovaná obuv by mala byť v súlade s filozofiou a stratégiou firmy alebo zákazníka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2411/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKNávrhár obuvi
SKMódny návrhár obuvi
SKDizajnér a modelár obuvi
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163003
ESCO
568
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
2163003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stratégia firmy a výrobkové portfólio
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy usní, vlastnosti, využitie.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zvrškové materiály, podošvy, medzipodošvy, ostatné súčasti obuvi - druhy, vlastnosti, výroba.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady modelovania a konštrukcie obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekologické aspekty výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
6
inovatívne materiály, poloprodukty a produkty v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
6
postupy výroby prototypov modelov obuvi a ich testovania v predvýrobnej fáze
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obuvnícke kopytá, druhy, materiál a spôsob úpravy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby obuvi a ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
obuvnícky dizajn
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne a digitálne technológie a spôsoby ich využitia v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Elektrifikácia tkanín
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
6
história obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy a metódy navrhovania/dizajnu obuvi a výrobkov z usní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
grafické systémy a softvéry pre dizajn obuvi a kožených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
módne trendy v obliekaní a obúvaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia, fyziológia nohy, biomechanika chôdze, chyby a choroby nôh a možnosti kompenzácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v nových módnych trendoch v obliekaní a obúvaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v databázach v oblasti inovácií materiálov a technológií na výrobu obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Orientácia v databázach v oblasti inovácií materiálov a technológií na výrobu obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektrifikácia tkanín
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
5
orientácia v systémoch, normách a štandardoch kvality pre výrobu obuvi a ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie dizajnu pre nové modely a vzory galantérnych výrobkov a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využitie ekologických a recyklovaných materiálov pri navrhovaní obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
6
návrh modelu obuvi podľa špecifických požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytvorenie návrhu modelu obuvi, vrátane návrhu jednotlivých komponentov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Materiál, spôsob montáže, strih, šablóny, kopyto.
Perspektíva: Aktuálna
6
vytvorenie strihu, šablón a prototypu pre jednotlivé súčasti obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zvršok, výstuže, podšívky, podpätok, podošva, ostatné spodkové súčasti.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v oblasti "smart" riešení pri navrhovaní obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
5
spolupráca pri realizácii návrhov vo vývojovej etape a výrobe a pri ich testovaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
efektívna komunikácia a spolupráca pri obhajobe a presadzovaní nových návrhov obuvi do praxe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
úprava obuvníckeho kopyta podľa potreby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie grafických programov v obuvníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: 2D, 3D.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
6
riadenie návrhárskych a konštrukčných prác v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.