Návrhár textilných materiálov

Návrhár textilných materiálovNávrhár textilných materiálov navrhuje, na základe poznania požiadaviek trhov, módnych trendov a podľa vlastných výtvarných koncepcií, nové vzory a trendové kolekcie v textilnej výrobe a vypracováva technickú dokumentáciu na ich zaradenie do výroby. Zhotovuje prototypy a vzorky, skúša, posudzuje a upravuje ich. Spolupracuje pri realizácii svojich návrhov v sériovej, priemyselnej alebo zákazkovej výrobe. Aplikuje inovatívne metódy a postupy z hľadiska využitia najmodernejších technológií a materiálov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2409/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKTextilný návrhár
SKTextilný dizajnér
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163001
ESCO
562
SK NACE Rev. 2
C13
CPA 2015
C13
Príslušnosť k povolaniu
2163001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v textile a odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia v textilnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
Ekologické farbenie materiálov
Smart oblečenie
Technologické inovácie strojného vybavenia
4
stratégia prípravy dezénovej kolekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
módne trendy v textilnom a odevnom odvetví
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy digitálnej tvorby technickej dokumentácie v textilnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu na textilnú výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dokumentácie na výrobu textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Spotrebné normy a podklady pre výkonové normy.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
4
prezentácia dezénovej kolekcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prieskum trhu.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie a vytváranie nových dezénov klasickými a digitálnymi technológiami
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie textilných tvarov, strihov a nomenklatúrnych výrobkov, vrátane ďalších prípravkov do výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových dezénov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
Technologické inovácie strojného vybavenia
4
sledovanie technologického vývoja v textilnom a odevnom odvetví
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytváranie nových materiálov, polotovarov a produktov v textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.