Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov

Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálovVysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov obsluhuje zariadenia na vysekávanie, rezanie a strihanie dielcov potrebných na priemyselnú obuvnícku alebo kožiarsku výrobu. Monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje zariadenia na vysekávanie či vyrezávanie a rezanie dielcov potrebných na zvršky a spodky obuvi, dielcov na výrobu koženej galantérie, rukavíc, sedlárskych výrobkov či rôznych úžitkových predmetov z prírodných usní, textílií, lepenky alebo zo syntetických materiálov. Pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2363/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8156
SK ISCO-08
8156002
ESCO
2646
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8156002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti a chyby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby galantérneho tovaru, kabeliek a iného brašnárskeho tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Textilné a syntetické materiály, spracovanie, kvalita, vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia pracovných operácií vo vysekávacej dielni
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart zariadenia a technológie
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
3
zásady modelovania a konštrukcie obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
2
druhy a vlastnosti usní
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vlastnosti usní podľa spôsobu činenia, využitie podľa druhu.
Perspektíva: Aktuálna
3
vysekávacie nože, ich druhy a využitie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy nastavovania, ošetrovania a základnej údržby strojov a zariadení vo vysekávacej dielni
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy ukladania nožov a šablón podľa druhu a topografie usne
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba optimálneho postupu a zariadenia na rezanie, strihanie a vysekávanie textilných a syntetických materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na vysekávanie dielov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3
rozlišovanie rozdielneho charakteru a farebného odtieňa povrchu usní pri určovaní miesta na vyseknutie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie fyzikálno - mechanických vlastností usní podľa topografie na optimálne polohovanie dielcov kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Aplikácia inovatívnych technológií v oblasti delenia materiálov v kožiarskej a obuvníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Ekologické farbenie materiálov
Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
vykonávanie doplnkových operácií vo vysekávacej dielni - perforovanie, razenie, značenie a pod.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha programovateľných strojov a zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
3
výroba obuvníckych šablón v systéme automatizovanej konštrukcie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.