Opravár bicyklov a podobných prostriedkov

Opravár bicyklov a podobných prostriedkov vykonáva komplexné opravy bicyklov a podobných prostriedkov, diagnostikuje závady, odstraňuje ich a vymieňa komponenty.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Mechanik bicyklov a podobných prostriedkov
Pracovník servisu bicyklov a podobných prostriedkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7234 - Opravári bicyklov a podobných vozidiel
SK ISCO-08
7234000 - Opravár bicyklov a podobných vozidiel
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik bicyklov a športových potrieb

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
modely, druhy, tvary a spôsoby konštrukcie bicyklov a podobných prostriedkov
3
technológia opráv a nastavovania bicyklov a podobných prostriedkov
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti opráv bicyklov a podobných prostriedkov
3
zásady BOZP a PO
3
druhy materiálov a súčiastok na opravy bicyklov a podobných prostriedkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
povrchové úpravy bicyklov a podobných prostriedkov
3
tvarovanie súčastí bicyklov a podobných prostriedkov
3
zostavovanie súčastí bicyklov a podobných prostriedkov
3
zisťovanie závad bicyklov a podobných prostriedkov a ich opravy
3
nastavovanie a bežná údržba bicyklov a podobných prostriedkov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.