Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)

Ladič hudobných nástrojov skúša, pripravuje, nastavuje a ladí hudobné nástroje pomocou ladičky. Zabezpečuje výmenu alebo opravu opotrebovaných častí hudobných nástrojov (napr. struny, klávesové obloženie, pedále, kladivká - drevené kladivko s plstenou hlavičkou udierajúce do strún hudobného nástroja). Vykonáva údržbu a čistenie mechanických častí hudobných nástrojov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Klavírny technik
Pracovník ladenia hudobných nástrojov
Technik hudobných nástrojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
7312 - Výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
SK ISCO-08
7312002 - Ladič hudobných nástrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Opravár, ladič hudobných nástrojov

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania, ladenia klávesových hudobných nástrojov
3
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia strunových hudobných nástrojov
3
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia bicích hudobných nástrojov
3
technológia zhotovovania, opráv, nastavovania a ladenia dychových hudobných nástrojov
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti hudobných nástrojov
3
ekonomika a riadenie výroby hudobných nástrojov
3
hudba
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
diagnostikovanie porúch bicích hudobných nástrojov
3
nastavovanie a ladenie atypických hudobných nástrojov
3
nastavovanie a ladenie bicích hudobných nástrojov
3
nastavovanie a ladenie klávesových hudobných nástrojov
3
nastavovanie a ladenie strunových hudobných nástrojov
3
nastavovanie a ladenie dychových hudobných nástrojov
3
diagnostikovanie porúch strunových hudobných nástrojov
3
drobné opravy súvisiace s ladením dychových hudobných nástrojov
3
diagnostikovanie porúch dychových hudobných nástrojov
3
diagnostikovanie porúch klávesových hudobných nástrojov
3
drobné opravy súvisiace s ladením klávesových hudobných nástrojov
3
drobné opravy súvisiace s ladením strunových hudobných nástrojov
3
drobné opravy súvisiace s ladením bicích hudobných nástrojov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.