Košikár

Košikár vyrába a opravuje košíky a ďalšie výrobky z prútia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Výrobca košíkov
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
SKKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08
7317004 - Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
Divízia SK NACE Rev. 2
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

umelecký talent
manuálna zručnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
druhy prútia a ich vlastnosti
2
prípravky na ošetrenie košikárskych výrobkov
2
spôsoby a postupy začistenia a ošetrenia výrobkov
2
podmienky skladovania materiálu na výrobu košikárskych výrobkov
2
alternatívne materiály v košikárskej výrobe
Špecifikácia:
druhy, charakteristika, použitie
2
základné postupy tvorby ceny
2
charakteristika ľudovej umeleckej výroby
Špecifikácia:
pletenie z prútia, výroba z prírodných pletív
2
druhy prírodných pletív
Špecifikácia:
výskyt, použitie, typy výrobkov
2
tvarovanie košikárskych výrobkov
Špecifikácia:
kruh, ovál, hrana
2
technologické postupy košikárskeho pletenia
Špecifikácia:
výplet dna, výplet steny, vzorovanie, rýmovka, závierka, uši, rúčka
2
košikárska výroba
Špecifikácia:
charakteristika, sortimentná skladba
2
pracovné pomôcky a nástroje
Špecifikácia:
druhy, použitie, základná údržba
2
spôsoby prípravy prírodného materiálu
Špecifikácia:
zber, triedenie, skladovanie, varenie, lúpanie, štiepanie, namáčanie
2
odborná terminológia
Špecifikácia:
pletenie z prútia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
2
skladovanie a balenie košikárskych výrobkov
2
komunikácia so zákazníkom
2
zbieranie, skladovanie, príprava výrobného materiálu
Špecifikácia:
vŕbové prútie
2
výber a použitie vhodného materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu výroby
2
ručné pletenie košikárskych výrobkov
2
dodržiavanie technologického postupu výroby
2
konečné a povrchové upravovane výrobkov
2
navrhovanie nových vzorov
Špecifikácia:
inovovanie sortimentnej skladby výrobkov
2
tvorba ceny
Špecifikácia:
zhodnotenie finančných nákladov a práce
2
prijímanie platieb za tovar
2
kontrola kvality
Špecifikácia:
odstránenie prípadných nedostatkov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.