Krupiér v kasíne

Krupiér v kasíneKrupiér v kasíne organizuje, koordinuje a zabezpečuje hry na rôznych druhoch hracích stolov a rulete. Rozdáva karty, hádže kocky a otáča ruletou. Prijíma stávky, vypláca výhry a vyberá platby. Vysvetľuje zákazníkom princípy a pravidlá jednotlivých hier a vydáva a prijíma od hráčov hracie žetóny. V prípade hier organizovaných v online alebo kombinovanom priestore zabezpečuje plynulý priebeh hry, dodržiavanie pravidiel a výplatu výhier. Dohliada na fungovanie a využívanie tzv. herných automatov. Zároveň prezentuje a ponúka návštevníkom kasína dodatočné služby, najmä jedlo a nápoje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17769/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDealer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
344,354,454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní krupiérskeho kurzu
Poznámka: Vzdelávanie v oblasti krupiérstva. V súčasnosti častokrát vyžadovaný a zabezpečovaný zamestnávateľmi.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4212
SK ISCO-08
4212003
ESCO
1805
SK NACE Rev. 2
R92
CPA 2015
R92
Príslušnosť k povolaniu
4212003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nešpecifikovaný cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Komunikácia so zahraničnými návštevníkmi kasína.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady riešenia konfliktných situácií, zásady psychohygieny a vytvárania priaznivého pracovného prostredia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
matematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vykonávanie zamestnania krupiéra vo virtuálnom priestore.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
Online objednávanie a donáška
4
pravidlá hier v kasínach a herniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné pravidlá práce a správania sa v kasínach a herniach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá prijímania stávok, vyplácania výhier a preberania platieb prehratých stávok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
Online objednávanie a donáška
4
prevencia vzniku konfliktov a problémov občianskeho spolunažívania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riešenie konfliktov vznikajúcich pri prehre alebo spornom výsledku.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálna komunikácia so zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi hazardných hier
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: predaj doplnkových služieb v kasíne
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
4
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Oboznamovanie a aktívny predaj produktov a služieb
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie stávok, vyplácanie výhier a preberanie platieb prehratých stávok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zúčtovanie s hosťom pri kúpe, alebo vrátení hracích žetónov a vkladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem, výdaj a zúčtovanie hracích žetónov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Využívanie VR pri hrách v online kasínach.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
obsluha hracích stolov a rulety
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia práce krupiérov pri hracích stoloch
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Rozdávanie kariet, hádzanie kociek a otáčanie ruletou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
Online objednávanie a donáška
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Riešenie konfliktných situácií v hráčskom kolektíve.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.