Operátor zariadenia na výrobu papiera

Operátor zariadenia na výrobu papieraOperátor zariadenia na výrobu papiera riadi, nastavuje, obsluhuje a kontroluje stroje a zariadenia na výrobu papiera, kartónov a lepeniek, vrátane ich povrchovej úpravy podľa definovaných technologických štandardov v požadovanom množstve a kvalite.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
1501/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENPaper machine operator
SKObsluha papierenského stroja
SKOperátor dublírovacieho stroja
SKOperátor papierenského stroja
SKOperátor prípravnej látky
SKOperátor rozvlákňovania
SKPapiernik - operátor
SKPomocník dublírovacieho stroja
SKPomocník strojvedúceho papierenského stroja
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon zamestnania.
ISCO-08
8171
SK ISCO-08
8171004
ESCO
2727
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
8171004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby a spracovania papiera.
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania celulózy na papierenskú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy farbenia papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
3
sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Pri výrobe papiera.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravy konzistencie papierenských surovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavenie, obsluha, čistenie a údržba technologických zariadení pri výrobe papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha sušiacich a hladiacich strojov v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
farbenie papiera, kartónov a lepeniek na zariadeniach na farbenie v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie kontinuálnych rozvlákňovacích liniek v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Rozvlákňovacie linky: hydrapulpery, kužeľové mlyny, superfinery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadení na povrchovú úpravu papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevíjanie a rezanie papiera, kartónov a lepeniek na prevíjacích a rezacích strojoch v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha rozvlákňovacích zariadení v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a obsluha strojného zariadenia na výrobu papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Obsluha papierenských strojov vo výrobe papiera, viacvrstvových kartónov a lepeniek. Obsluha zariadení na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie výroby papiera, kartónov a lepeniek na papierenských strojoch s diaľkovým riadením z panelov alebo velínov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.