Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

Sektorová rada
Sektorová rada

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Sociálny partner
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.