Čo je register kompetencií?

Internetová aplikácia, ktorá slúži na prezentáciu obsahu databázy kompetencií (odborné vedomosti, odborné zručnosti, všeobecné spôsobilosti). Túto aplikáciu môžete využívať až po prihlásení.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.