NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Ostrič kamery


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Druhý asistent kamery, Ostrič

Charakteristika
Ostrič kamery vykonáva asistenčné činnosti pri snímaní obrazu. Ovláda optiku kamery, nastavuje a kontroluje správnu ostrosť a priostruje obraz počas snímania podľa pokynov kameramanov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521010 - Ostrič kamery
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
kamera
(znalosť funkcií kamerových zariadení)
3
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
3
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
(základná odborná znalosť zariadení snímania obrazu)
3
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
3
osvetľovacia technika
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Návrhy na doplnenie EKR
osvetľovacie postupy
3
optika
(základné vedomosti o optike)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
3
zaostrovanie obrazu pri snímaní podľa pohybu hercov a daných kompozičných požiadaviek, zaostrovanie jednotlivých záberov podľa pokynov kameramana
(príp. asistenta kamery)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov hlavného kameramana a kameramana
3
príprava optických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel podľa pokynov hlavného kameramana a kameramana
3
meranie vzdialeností od optiky po snímaný objekt
(presné meranie vzdialeností)
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE