NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Scénický a kostýmový výtvarník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Scénograf

Charakteristika
Scénický a kostýmový výtvarník vytvára návrhy scénických alebo kostýmových výprav v divadle, filme a televízií a špeciálnych site specific projektov. Spolupracuje s odbornými pracovníkmi dielní pri realizácii a technologickom spracovaní návrhov a s režisérmi a technickými zložkami divadla, filmu a televízie v rámci skúšobného a produkčného procesu v divadle, filme a televízii.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08: 2651004 - Scénický a kostýmový výtvarník
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Výtvarný umelec

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
dejiny umenia
(dejiny divadla, dejiny filmu, dejiny architektúry, dejiny hudby)
6
história výtvarného umenia
6
teória divadla a drámy
6
dejiny a teória scénografie a odievania
6
princípy a zásady fotografovania
(prehľad o základoch fotografovania a v oblasti tvorby fotografie)
6
postupy kresby a maľby ľudskej figúry
6
zásady práce s farbou
(vzťah dekóru a objemu)
6
grafické počítačové systémy CAD v odevníctve
6
grafické počítačové systémy CAD v architektúre
6
výtvarné techniky
(výtvarné a textilné techniky – maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď.)
6
stavebná architektúra
(základy architektúry, nové materiály v architektúre)
6
nové médiá v umení
(svetlo, 3D aplikácie)
6
základy manažmentu umeleckého diela
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zhotovovanie presných kópií slohových prvkov a dobových kostýmov
6
vytvorenie výtvarného a technologického návrhu scény a architektúry javiskového a audiovizuálneho diela, dokumentácia návrhov a ich realizácia
6
vytvorenie výtvarného návrhu odevu, dokumentácie a ich realizácia
6
kresba a maľba ľudskej figúry
6
obsluha grafických počítačových systémov CAD v odevníctve
6
obsluha grafických počítačových systémov CAD v architektúre
6
vykonávanie autorského dozoru nad výrobou scén a kostýmov
6
ručná maľba štetcom a ďalšími technikami
(maľba na textil, hodváb, batika, výšivka atď. )
6
spolupráca na vytvorení svetelného dizajnu predstavenia
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE