NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Nastavovač priemyselných robotov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Nastavovač priemyselných robotov zabezpečuje nastavenie parametrov a programovanie priemyselných robotov. Modifikuje, optimalizuje a zabezpečuje prevádzkovú obsluhu, kontroluje dosahovanú kvalitu, identifikuje poruchy, zabezpečuje čistenie priemyselného robota a jeho plynulý chod s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Orientuje sa v základnej technickej dokumentácii a napomáha pri riešení problémov spojených s robotikou. Koriguje dráhy robota podľa medzier na dosiahnutie požadovanej kvality zvarov, zlaďuje robot so zváracím príp. montážnym prípravkom. Vie čítať referenčné údaje k pracovnému miestu, schémy a plány. Hlási anomálie zariadení. Participuje na riešení akéhokoľvek problému robotiky na výrobných zariadeniach a zariadeniach dopravných systémov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08: 7223002 - Nastavovač priemyselných robotov
SK NACE Rev.2: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Nastavovač strojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
matematická gramotnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
( )
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
3
robotika
4
mechatronika
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4
logika programovania
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v technickej dokumentácii na nastavovanie priemyselných robotov
4
programovanie priemyselných robotov
4
obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
4
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
4
kontrola a vykonávanie funkčných skúšok číslicovo riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
3
údržba a opravy číselne riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
3

Návrhy na doplnenie: EKR
používanie náradia na údržbu a opravy strojov a zariadení
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE