NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Nastavovač CNC strojov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Mechanik - nastavovač

Charakteristika
Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu opotrebených alebo poškodených nástrojov v stroji a korekcie v nastavení stroja.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08: 7223001 - Nastavovač CNC strojov
SK NACE Rev.2: Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Nastavovač strojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia brúsenia
4
konštrukčné časti strojov
(Ložiská, vedenia, motory, uloženia.)
2
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
3
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
1
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
technológia obrábania kovov
4
technológia sústruženia
4
technológia frézovania
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
4
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
2
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
3
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
4
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
2

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
2
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
3
modifikácia programov pre cnc výrobné stroje
4
upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a ustanovovanie ich polohy na bežných druhoch obrábacích strojov
4
ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
4
orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
4
kontrola výsledkov nastavovania posudzovaním chodu nastavených strojov, zariadení, liniek, rozmerov a ďalších parametrov na ich vyrobených produktoch
3
voľba postupu práce, pomôcok a náhradných dielov na zostavovanie, montáž a obnovenie cnc výrobných strojov, pram, pracovísk a liniek, ich komponentov a agregátov
4
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia