Programátor CNC strojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Programátor CNC strojov vypracúva nové programy pre výrobky a výrobu vzoriek, vykonáva opravy programov, prípadne výkresovej dokumentácie. Spolupracuje pri plynulom chode výroby, vypracúva odchýlky od platnej výkresovej dokumentácie, vykonáva kontroly technologických režimov, sleduje a zavádza inovácie v oblasti programovania. Eviduje a spracováva odladené programy, sťahuje ich na server a následne nahráva do jednotlivých strojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
SKKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115006 - Programátor CNC strojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Znalosť niektorého z programov na modelovanie/kreslenie.
5
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
5
zásady a postupy konštruovania z kovu
Špecifikácia:
Strojárstvo.
5
zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
Špecifikácia:
Znalosť trieskového obrábania a technológie.
5
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
5
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
5
technológia obrábania kovov
Špecifikácia:
Strojné obrábanie kovov.
5
technológia sústruženia
5
technológia frézovania
5
technológia vŕtania a vyvrtávania
5
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
5
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
5
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
5
technické parametre strojárskych výrobkov
5
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
5
strojárska aplikovaná informatika
5
norma DIN 66025/ISO 6983
Špecifikácia:
Číslicovo riadené stroje.
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
modifikácia programov pre cnc výrobné stroje
Špecifikácia:
Sústruhy, vyvrtávačky, frézky, hobľovačky, obrážačky, preťahovačky a iné výrobné stroje.
5
oprava programov pre cnc stroje
Špecifikácia:
Z dôvodov nepredpokladaných zmien vo výrobe - zmena technológie, dokumentácie a pod.
5
kontrola odladených výrobných programov, porovnanie parametrov
5
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
5
orientácia v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov a automatizovaných systémov
5
tvorba nových programov na cnc stroje
5
navrhovanie systémov zálohovania dát a ich zabezpečenie
Špecifikácia:
Nastavovacie plány a programy vo výrobe.
5
úpravy programovacieho kódu pri overovaní funkčnosti vo výrobe
5
vytváranie popisu príslušného programového kódu, vkladanie značiek a vysvetliviek pre programy v strojárstve
5
obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
4
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa