Operátor pokovovania

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor pokovovania riadi tepelné spracovanie hutných polotovarov a výrobkov, kontroluje proces žíhania, povrchové úpravy morením, zinkovaním, cínovaním, nanášaním materiálov na povrch pásov a plechov; obsluhuje kontinuálne moriace linky - lakovacie, žíhacie, lakoplastovacie a iné; prípravuje suroviny, kúpele a technologické zariadenia pri tepelnom alebo inom spracovaní a úprave povrchov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy
Cínovač
Lakoplastovač
Zušľachťovač
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08
8122003 - Operátor pokovovania
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu
Zušľachťovač kovov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia galvanického pokovovania
4
technológia povrchových úprav kovov
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technická dokumentácia
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4
technológia tepelného spracovania kovov
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemicko-tepelné spracovanie kovov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba valcovacích stolíc, deliacich, rovnacích, frézovacích a úpravárenských liniek pri výrobe valcovaného kovového materiálu
4
obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
4
obsluha programovateľných zariadení na povrchové úpravy vo výrobe kovov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.