Zváračský technológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zváračský technológ zavádza nové technologické riešenia v oblasti zvárania a tepelného spracovania kovov v spolupráci s inžinierom zvárania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Technológ zvárania
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
viac...
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115005 - Technik v oblasti zvárania
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
prezentovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kovové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Vlastnosti kovových materiálov. Stavy, v ktorých sa kovy, resp. zliatiny môžu nachádzať pri rôznych vonkajších podmienkach, rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C.
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
zásady a postupy konštruovania výrobkov
Špecifikácia:
Výrobné priestory na zváranie konštrukcií, zváracie pomôcky a prípravky.
4
technológia zvárania kovov
4
technológia zvarovania plastov
4
technológia spájkovania
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
normy a smernice vo zváraní
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
Špecifikácia:
Zváracie pomôcky, prípravky, stroje a zariadenia.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
konštrukčné materiály
Špecifikácia:
Základné druhy neželezných konštrukčných materiálov a ich zliatin, vlastnosti a zvariteľnosť.
3
Deformácie a pnutia vo zváraných konštrukciách.
Špecifikácia:
Teórie na navrhovanie rôznych typov zváraných konštrukcií z ocele a zliatin hliníka v závislosti na ich zaťažení a správaní sa počas prevádzky. Základné pravidlá pri navrhovaní zvarových spojov a ich správanie sa počas prevádzky v závislosti na type zaťaženia konštrukcie.
3
strojárstvo
3
technológia žiarového striekania
4
výroba, tepelné spracovanie a rozdelenie ocelí
Špecifikácia:
Vlastnosti a správanie sa ocelí počas tavného zvárania a tepelného spracovania zvarencov.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
postupy a metódy kontroly kvality v oblasti zvárania
Špecifikácia:
Druhy a príčiny vzniku trhlín vo zvarových spojoch, deštruktívne a nedeštruktívne skúšky materiálov a zvarových spojov, spôsoby kontroly kvality.
4
zabezpečovanie dozoru nad prípravou zvárania, zváraním, skúšaním zvarov a výberom vhodných technických zariadení na zváranie
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
3
dodržiavanie plánov a rozpočtov v strojárskej výrobe
Špecifikácia:
Posúdenie schopnosti výrobcu spĺňať predpísané požiadavky na realizáciu výrobku - zváranej konštrukcie.
3
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
základné programovanie automatických robotických liniek a automatov a odstraňovanie ich základných porúch
4
stanovenie vhodných dodacích podmienok, podmienok skladovania a manipulácie so zváracími a základnými materiálmi
4
stanovovanie vhodnej technológie zvárania
Špecifikácia:
Stanovovanie vhodnej technológie zvárania a príbuzné procesy, zohľadňovanie požiadaviek na tepelné spracovanie a nedeštruktívnu kontrolu zvarových spojov.
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Medzinárodný zváračský technológ
    viac...