Brúsič nástrojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Brúsič nástrojov vykonáva ručné alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s jednou reznou hranou, alebo strojové brúsenie obrábacích nástrojov s viac reznými hranami za účelom ich udržiavania v prevádzkyschopnom stave. Upravuje ostrie - reznú hranu podľa požiadaviek technológa, kontroluje geometriu rezných hrán nástrojov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Brúsič náradia
Ostrič náradia
Ostrič nástrojov
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7224 - Leštiči, brusiči a ostriči kovov a nástrojov
SK ISCO-08
7224002 - Brúsič nástrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Obrábač kovov

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
3
parametre polotovarov a súčastí strojov
3
technológia obrábania kovov
3
technológia sústruženia
3
technológia frézovania
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
3
technológia brúsenia
Špecifikácia:
Technológia brúsenia - znalosti v oblasti určovania a špecifikovania brúsnych materiálov.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
1

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
voľba a príprava príslušenstva nástrojových brúsok pred ostrením nástrojov, príprava k ich ostreniu
3
vyvažovanie brúsiacich kotúčov
3
lapovanie britiev jednobritvových nástrojov
Špecifikácia:
Strojové obrábanie, ktorým sa upravuje drsnosť materiálu.
3
ručné vybrusovanie a ostrenie jednoduchých tvarových nožov a vrtákov, úprava ostria tvarových nožov žliabkovaním a pod.
3
ošetrovanie a údržba použitých nástrojov v strojárskej výrobe
3
voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na vykonávanie obrábacích operácií
3
upínanie brúsiacich a iných nástrojov, upínanie obrobkov a stanovenie ich polohy na rôznych druhoch brúsok, honovačiek, ševingovacích strojov
3
obsluha brúsok
3
ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov 
Špecifikácia:
Ručné a strojové brúsenie jedno a viacbritvových obrábacích nástrojov - sústružnícke nože, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky, preťahovacie tŕne, pilové kotúče a podobne.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa