Nástrojár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem. Zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa technologických postupov a výkresovej dokumentácie. Montuje a pripravuje podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňuje funkčné skúšky v produkčnom lise.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Nástrojár ručný
Tool maker
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7222 - Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci
SK ISCO-08
7222004 - Nástrojár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Nástrojár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
informačná gramotnosť
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia tepelného spracovania kovov
3
technológia zvárania kovov
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Špecifikácia:
Používanie nástrojov a meradiel.
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Špecifikácia:
Vie čítať technické výkresy v každom detaile.
3
technológia obrábania kovov
Špecifikácia:
Vie zvoliť vhodný spôsob obrábania kovov v závislosti od dostupnej technológie.
3
normy a smernice vo zváraní
Špecifikácia:
Voľba vhodnej technológie a typu zvárania pre daný nástroj.
3
technológia sústruženia
3
technológia brúsenia
3
technológia vŕtania a vyvrtávania
3
technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
3
technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
3
technológia povrchových úprav kovov
3
zásady kontroly a nastavovania meradiel
3
metódy merania dĺžok a uhlov
3
chyby odliatkov
3
technické parametre strojárskych výrobkov
3
technológia výroby foriem
3
zásady lícovacej sústavy iso
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
lícovanie razníkov s dodržanou presnosťou
3
zhotovovanie priestorových šablón
3
otryskávanie suchým ľadom
3
obsluha zváracích zariadení na zváranie plastov
3
obsluha strojného zariadenia (napr. konvenčných frézok, sústruhov, vŕtačiek a pod.)
3
obsluha cnc sústruhov a vyvrtávačiek
3
obsluha cnc vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
3
obsluha strojov a zariadení pre elektroerozívne hĺbenie a tvarovanie a cnc strojov na elektroerozívne obrábanie
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa