Strojársky technik v oblasti údržby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Strojársky technik v oblasti údržby sleduje a zabezpečuje realizáciu stanoveného plánu údržby strojov, nástrojov a zariadení. Sleduje stav náhradných dielov a nástrojov a zabezpečuje ich operatívne zásoby v spolupráci s dodávateľmi. Kontroluje a vyhodnocuje poruchovosť zariadení, predkladá návrhy na zlepšenie celkového stavu strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Majster údržby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08
3115004 - Strojársky technik v oblasti údržby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik strojárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
Špecifikácia:
Vrátane plánu preventívnej údržby z pasportu stroja.
4
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
4
strojné mechanizmy
4
točivé stroje vzduchotechnických zariadení
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technológia obrábania kovov
4
technológia sústruženia
4
technológia frézovania
4
technológia brúsenia
4
technológia vŕtania a vyvrtávania
4
technológia zvárania kovov
4
technológia povrchových úprav kovov
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
4
zváracie stroje a zariadenia
4
technické parametre strojárskych výrobkov
4
metódy merania dĺžok a uhlov
4
normy a smernice vo zváraní
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
energetické stroje a zariadenia
4
5S
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti 5S ako základnej metodiky na elimináciu plytvania na pracovisku.
4
technické schémy elektrotechnických, hydraulických a pneumatických strojov a zariadení
4
TPM
Špecifikácia:
Postupy v oblasti TPM - totálne produktívnej údržby (systematickej metodiky riadenia údržby elimináciou porúch, vytvorením vyhovujúcich pracovných podmienok či dosiahnutím nulových strát).
4
riadiace systémy CNC strojov
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných fréz, frézok, hobľovačiek, obrážačok a preťahovačiek
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov brúsok, honovaček, ševingovacích strojov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov konvenčných sústruhov, vŕtačiek, vyvrtávačiek a súradnicových vyvrtávačiek
4
ošetrovanie a údržba bežných obrábacích strojov, náradí, nástrojov a pomôcok
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc frézok, hobľovačiek, obrážačiek a preťahovačiek
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba rôznych druhov cnc sústruhov, vŕtačiek a vyvrtávačiek
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv a rekonštrukcií potrubných celkov, tlakových nádob a kotlov
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv vzduchotechnických zariadení
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
4
ošetrovanie, nastavovanie, bežná údržba a odstraňovanie drobných porúch energetických zariadení
4
nastavovanie a uvádzanie výrobkov do prevádzky u užívateľa
4
opravy a servisné zásahy v rámci povolených oprávnení
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa