Krupiér v kasíne

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Krupiér v kasíne organizuje, koordinuje a zabezpečuje hry na rôznych druhoch hracích stolov a rulete. Rozdáva karty, hádže kocky a otáča ruletou. Prijíma stávky, vypláca výhry a vyberá platby. Vysvetľuje zákazníkom princípy a pravidlá jednotlivých hier a vydáva a prijíma od hráčov hracie žetóny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4212 - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
SK ISCO-08
4212003 - Krupiér v kasíne
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Príslušnosť k povolaniu
Bookmaker (krupiér)

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá hier realizovaných v kasínach a herniach
4
prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
4
matematická (teoretická) štatistika
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
vnútorné organizačné smerice a predpisy
4
sociálna psychológia
2
základné pravidlá práce a správania sa v kasínach a herniach
4
pravidlá prijímania stávok, vyplácania výhier a preberania platieb prehratých stávok
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípy hazardných hier
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
organizácia práce krupiérov pri hracích stoloch
Špecifikácia:
rozdávanie kariet, hádzanie kociek a otáčanie ruletou
4
príjem, výdaj a zúčtovanie hracích žetónov
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
4
komunikácia so zákazníkmi
4
obsluha hracích stolov a rulety
4
prijímanie stávok, vyplácanie výhier a preberanie platieb prehratých stávok
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa